Kostiantyn ZHEVAHO

Kostiantyn  ZHEVAHO Representative
Deputy
Yuliya Tymoshenko Bloc
Verkhovna Rada
5 Hrushevskoho Street UA - 01008 - Kyiv
BE Ukraine


Assembly Member

  • from 21/01/2008 to 20/01/2013 (Representative-Ukraine)
  • from 24/06/2002 to 02/10/2006 (Representative-Ukraine)

Working language: English

MP's role(s) in Committee(s) and Sub-Committee(s)

Declarations of interests

  • No declaration available yet